Carret 0

Termes i condicions: Bye Buy Barcelona (ageol communication sl)

Descripció

En endavant, establireu les Condicions Generals de Contractació (en endavant "GTC", Termes i Condicions Generals) de la relació contractual per a la venda de productes oferts des del lloc web byebuybarcelona.com, propietat de AGESOL COMMUNICATION SL (en endavant byebuybarcelona.com) amb CIF B66605817 i domicili social de l'empresa C / València 207, 08007 Barcelona i persones físiques o jurídiques (en endavant, "client") que manifestin la seva voluntat de compra d'aquests productes mitjançant la sol·licitud realitzada a través d'Internet a través d'aquest lloc web. La sol·licitud del client correspon a les condicions particulars associades a aquestes CGP, que el client hauria de consultar abans de comprar. El client està exposat a través del lloc web byebuybarcelona.com d'aquestes CGC, per llegir-les, imprimir-les, arxivar-les i acceptar-les, el client no pot comprar el producte sense que s'hagi produït aquesta consulta. El client sempre tindrà aquestes CGC de forma visible i de lliure accés a la web. Les CGC juntament amb l'aplicació de productes específics realitzats pel client que impliquen l'execució del contracte de venda entre AGESOL COMMUNICATION SL i el client diu:

  1. a) ha llegit, entès i acceptat aquests Termes i condicions generals. b) ser una persona en edat i capacitat per contractar.

Llei reguladora i alteració del CGC

(CGC) Estan subjectes al que estableix la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de Condicions Generals de Contractació, Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Clients i Usuaris, Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre. , 1999, que regula la contractació telefònica i electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Llei 7/1996, 15 de gener, Comerç al detall i Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis d'informació Societat i comerç electrònic. byebuybarcelona.com es reserva el dret d’esmenar aquestes GTC en qualsevol moment sense previ avís al client, que, en qualsevol cas, és l’únic responsable de revisar i requisit indispensable per a la compra de qualsevol producte disponible a través del lloc web byebuybarcelona.com. En qualsevol cas, considereu-se vàlid i aplicable a GTC que estaven exposats al web en el moment en què el client compra la mercaderia.

registre

Per utilitzar alguns dels serveis o funcions que es posen a la vostra disposició en aquest lloc, haureu de registrar-vos. Quan us registreu us heu de proporcionar informació sobre vosaltres que sigui certa, exacta, actual i completa en tots els aspectes. Si canvia alguna informació de la vostra inscripció, notifiqueu-ho immediatament a la següent adreça de correu electrònic byebuy@byebuybarcelona.com. També podem canviar els requisits de registre de tant en tant. La contrasenya del compte que proporcioneu ha de ser única i segura i haureu de notificar immediatament a byebuybarcelona.com qualsevol incompliment de seguretat o ús no autoritzat del vostre compte.

Informació sobre productes que es venen

Tots els productes que es mostren al lloc web són de la millor marca, ja que us assegureu que el producte és exactament el que vau ordenar. Dediqueu-vos el temps per veure les fotografies amb tota la informació i comproveu bé les mides. Els colors: hem fet tots els esforços per mostrar amb la màxima precisió possible els colors i els detalls dels nostres productes que apareixen a byebuybarcelona.com. No obstant això, a mesura que varien els monitors de l’ordinador, no podem garantir que la visualització de qualsevol color del monitor sigui completament precisa.

Preus

Els preus dels productes que es mostren al lloc web es mostren excloses les despeses d’enviament. La participació en les despeses d’enviament s’entén amb tots els impostos inclosos. Els costos de transport es registren per separat i sempre es poden veure abans de pagar. byebuybarcelona.com es reserva el dret de modificar aquests preus en qualsevol moment, però, els productes es facturen en funció de les tarifes vigents en el moment del registre de la comanda (sempre que esgotin els subministraments). byebuybarcelona.com es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda d'un client amb qui hi hagi una disputa.

Impostos, IVA (impost sobre el valor afegit) i deures: Les comandes internacionals estan subjectes a impostos, drets i taxes a la importació, que s’apliquen un cop l’enviament arribi al país de destinació. Tots els impostos, drets i taxes de duana són responsabilitat del destinatari del paquet.

Disponibilitat del producte

Totes les comandes estan subjectes a acceptació i disponibilitat, i els articles de la cistella de la compra no estan reservats i podran ser adquirits per altres clients fins que finalitzi la compra. En cas de no disponibilitat d’un producte un cop realitzada la comanda i abans de finalitzar el procés d’enviament de la venda en qüestió, s’informarà al client per correu electrònic o per telèfon del possible retard o cancel·lació de la comanda. Si el pagament ja s’ha tingut en compte quan es doni informació sobre la indisponibilitat del producte, es produirà un reemborsament de les quantitats implicades, informant el client mitjançant l’enviament d’un correu electrònic. Byebuybarcelona.com, es procedirà a la devolució de l'import pagat pel client mitjançant el mètode de pagament utilitzat per a la compra amb la major rapidesa possible.

pagament

El pagament de les compres es va fer: mitjançant Paypal.

Lliurament (i lloc de lliurament)

Els productes s’envien a l’adreça d’enviament que el client ha indicat durant el procés de compliment de la comanda. reenviament byebuybarcelona.com a terra ferma (Internacional). El termini de lliurament s’indica en el curs de la venda. Aquests períodes poden variar segons la destinació. Cada lliurament es considera finalitzat des del moment en què el transportista deixa el producte disponible per al client o la persona autoritzada per aquest, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat pel transportista. Precaucions que s’han de prendre en el moment del lliurament: el destinatari ha de verificar el paquet en el moment del lliurament i, a continuació, presentar totes les queixes quan sembli justificat, fins i tot té dret a rebutjar el paquet, si s’hagués obert o tingui signes evidents de deteriorament. Les reserves i queixes s’han d’adreçar a l’empresa per correu electrònic a l’adreça que es troba a la pàgina byebuybarcelona.com

Tornar

Tots els productes venuts es poden retornar en un termini de (7 dies) a partir de la data d’entrega d’acord amb el que estableix la Llei de comerç minorista espanyola. Prèviament, el membre ha d’indicar la seva intenció per correu electrònic. byebuybarcelona.com respon a través d’un altre correu electrònic especificant les instruccions precises per retornar el producte. Les despeses d’enviament i devolució seran a càrrec del client. El compte del client reembossat com a resultat d'aquesta devolució es realitzarà en el menor temps possible des de la recepció de la mercaderia per byebuybarcelona.com. La devolució no es podrà realitzar en cap cas si els productes subministrats es van utilitzar clarament. Els productes s’han de retornar imperativament degudament protegits en el seu embalatge original, en perfecte estat (no danyats ni embrutats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació. S'ha d'enviar a la ubicació especificada per l'empresa AGESOL COMMUNICATION SL CIF B66605817 i a les instruccions de devolució del producte enviades per correu electrònic. Tampoc no es pot tornar en paquets que no contenen fitxers adjunts per identificar el remitent (punt de comanda, nom, adreça, ...). Els costos i riscos associats a la devolució del producte seran a càrrec del remitent, que els enviarà amb seguretat i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat. La devolució dels productes comportarà una devolució igual al preu de compra del / s retorn / s del / s producte / s. La devolució no inclou cap cost de lliurament. En tornar el producte, cada persona rebrà un correu electrònic informant de l'import de la devolució.

Per motius de qualitat, NO accepteu intercanvis ni devolucions d’aliments, vins, licors, cava i joies.

garantia

byebuybarcelona.com garanteix que els productes que s’ofereixen a la venda al lloc web funcionen correctament, de manera predeterminada, sense defectes ocults que els facin perillosos o inadequats per a un ús normal. La durada d’aquestes garanties és des de la data de l’enviament de 30 dies de garantia limitada per al comprador original que cobreix materials i manualitats, excloses les ratllades a les lents i l’error que els porta. Ens reservem el dret a determinar defectes de material i d’artesania i requerim la prova de compra d’un concessionari autoritzat si es compren fora del lloc web. Envieu totes les consultes a byebuy@byebuybarcelona.com o a la pàgina de "contacte" de byebuybarcelona.com

Política de privacitat

Informació del client sobre l’existència d’un fitxer i sol·licitar consentiment per al tractament de dades: les dades relatives a la informació personal proporcionada pel client en formularis que poden existir al lloc web compleixen la normativa vigent byebuybarcelona.com establerta a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció. de Dades Personals i altra legislació que desenvolupa i informa al client que aquestes dades seran incloses en un fitxer de tractament automatitzat perquè el client presti el seu consentiment mitjançant l'acceptació del mateix tractament. Finalitat del tractament: L’empresa AGESOL COMMUNICATION SL recopila determinades dades personals que el client introdueix en el formulari per formalitzar la venda de productes. Utilitzarà aquestes dades per a la facturació i l'enviament del producte, així com per enviar ofertes comercials periòdiques i informació del client. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: el client per introduir les seves dades personals en els diferents formularis de registre, té la facultat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i sol·licitud d’oposició per correu a AGESOL COMMUNICATION SL incloent una còpia d’identificació o document equivalent que identifiqui el titular de les dades. byebuybarcelona.com es compromet a respectar i absoluta confidencialitat en la recollida i el tractament de les dades del client, declarant el seu compromís de no transferir a tercers en cap cas sense el consentiment dels seus propietaris.

Seguretat: byebuybarcelona.com garanteixen absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per tant han adoptat mesures de seguretat per evitar alteracions, pèrdues o accessos no autoritzats i garantir la seva integritat i seguretat, especialment les contingudes en el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, que aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades personals. byebuybarcelona.com no serà responsable en cas d’incidents que puguin sorgir respecte a les dades personals quan es derivin d’un atac o d’un accés no autoritzat a sistemes de manera que sigui impossible detectar-lo per les mesures de seguretat implementades o bé per falta d’ diligència del client quant a la tutela i custòdia de les seves contrasenyes o de les seves pròpies dades personals.


Exactitud de les dades: el client és responsable de la precisió de les seves dades, acceptant no introduir dades falses i les seves modificacions, si cal.

Responsabilitat - Disputes - Llei aplicable

byebuybarcelona.com no serà responsable dels danys i perjudicis, siguin quins siguin els seus naturals, tant materials com immaterials o corporals, que puguin derivar per un mal funcionament o un ús indegut dels productes venuts.


La responsabilitat de byebuybarcelona.com envers aquests GTC no excedirà una quantitat igual a les quantitats pagades o pagables després de la transacció que es troba en l’origen d’aquesta responsabilitat, independentment de la causa o forma de l’acció en qüestió. byebuybarcelona.com no es fa responsable de l’incompliment del contracte en cas d’escassetat d’estoc o indisponibilitat del producte per força major, interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, en particular, serveis i transport i comunicacions, inundació o incendi. En cas de controvèrsia, el client haurà de dirigir-se amb prioritat a AGESOL COMMUNICATION SL per obtenir una solució amistosa. Només els tribunals de Barcelona són competents. Interpretar les condicions generals de venda en anglès i dur a terme d’acord amb la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir per raó de la seva validesa, interpretació o actuació s’haurà de presentar als jutjats i tribunals de Barcelona, ​​que és atribució expressament exclusiva de responsabilitat.

Copyright i marca comercial

AGESOL COMMUNICATION SL va informar que el lloc web byebuybarcelona.com està totalment protegit pels drets de propietat intel·lectual, queda expressament prohibit qualsevol reproducció, comunicació, distribució i tractament d’aquests elements protegits tret del consentiment exprés dels seus legítims propietaris. Canvi de les condicions generals de venda

En cas de transferència d’arxius per a transferència a una activitat de tercers, AGESOL COMMUNICATION SL es compromet a informar primer l’usuari del lloc web. AGESOL COMMUNICATION SL es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda. En cas que qualsevol dels termes de les condicions generals de venda sigui declarada il·legal o incompliment per decisió judicial, les altres disposicions seran vigents.

Impostos, IVA (impost sobre el valor afegit) i deures:

Les comandes internacionals estan subjectes a impostos, drets i taxes a la importació, que s’apliquen un cop l’enviament arribi al país de destinació. Tots els impostos, drets i taxes de duana són responsabilitat del destinatari del paquet.